Normativa

 1. La prova consisteix en fer el màxim de voltes a un circuit d’entre 3 i 3,5 kilómetres. Els temps seran controlats per xip i les classificacions es donaran un cop finalitzada la cursa.
 2. Per participar cal estar federat. En cas de no estar-ho, haurán de contractar na llicència de dia.
 3. La inscripció a la prova serà individual, per parelles o per equips de com a màxim 3 components. El component que estigui corrent sempre ha de dur a sobre el xip de control. Per puntuar cal que cada participant faci com a mínim una volta completa al circuit.
 4. El punt de sortida serà el dia 5 de Novembre a Cerdanyola, a les 10:00 hores i es donarà la prova per finalitzada a les 13:00 hores. Els corredors que estiguin pel circuit al final de les 3 hores, hauran d’acabar la volta (que també quedarà comptabilitzada) i arribar a la zona de meta.
 5. Cada corredor pot portar la seva bicicleta. Cada participant rebrà un dorsal amb xip. Aquest dorsal caldrà fixar-ho al manillar de la bicicleta de forma visible (l’organització facilita brides per subjectarlos-hi). No està permès retallar ni doblegar els dorsals.
 6. La sortida és a l’estil Open XCO
 7. Es donaran trofeus als tres primers classificats de cada categoria.
 8. Cada equip/parella participant disposarà d’un box, que s’assignarà per ordre de recepció d’inscripció. Els dorsals s’assignaran amb el mateix criteri.
 9. És obligatori l’ús del casc durant tota la prova.
 10. No es pot circular en cap cas en sentit contrari al llarg del circuit. Si punxeu o teniu una avaria, heu d’acabar de fer la volta.
 11. Els participants inscrits declaren que participen de forma voluntària, sota la seva responsabilitat, i reunint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en una prova d’aquestes característiques.
 12. Sigueu respectuosos amb l’entorn.
 13. La recollida de dorsals i xips s’efectuarà (veure info).
 14. Hi ha la següent limitació d’inscripcions: 125 dorsals.
 15. Inscripcions. El preu per participant és (veure info).  És indispensable presentar la llicència federativa en vigor. En cas que no se’n tingui, caldrà abonar aquesta quantitat.
 16. Un cop feta l’inscripció, no es retornarà l’import de dita inscripció.
 17. La participació en la cursa comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a tots els drets i pretensions contra Feex Events, com a organitzador d’aquesta prova, dels danys que es puguin ocasionar durant el transcurs de la prova.
 18. Les inscripcions s’han de fer a: 3hrbtt.com/inscripcio
 19. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza a Feex Events a publicar les dades personals dels participants en la classificació de la prova, les fotos i vídeos que se’n facin durant la cursa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) sense dret a rebre per la seva part cap compensació econòmica.
 20. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les decisions de l’organització seran inapel·lables.
 21. L’organització no es fa responsable de cap accident que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert amb la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractat per l’organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidari de les despeses ni les deudes que poguessin contraure els participants durant la prova, ni les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants. El participant eximeix a l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.
 22. L´organització no assumirà cap responsabilitat si l´esdeveniment se suspèn o s’aplaça per causes de força major.
 23. El fet d’inscriure’s a la proba suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renuncien a tota acció legal que pogués derivar de la seva participació a la prova.