Inscripció

 

INSCRIPCIONS
Recorregut Llarg Del 30.10.2018 a 23.12.18 22,00 €
Del 24.12.18 a tancament 27,00 €
Recorregut Curt Del 30.10.2018 a 23.12.18 25,00 €
Del 24.12.18 a tancament 30,00 €
Llicència de dia 5,00 €
Anuncios